Liceul meu e cel mai tare: Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”

Colegiul nostru pregăteşte specialişti în domeniul electronică- automatizări şi mecatronică, precum şi instructori sportivi pentru fotbal şi baschet.

Oferta noastră şcolară cuprinde şi clase de Şcoală Profesională profil electronică şi automatizări, cu durata de 3 ani, precum şi clase de seral şi Şcoală Postliceală cu locuri de la buget.

Şcoala Postliceală oferă pregătire în domeniile: tehnician electronică şi automatizări, tehnician tehnică bio-medicală, tehnician aparatură medicală, operator sunet.

Suntem situaţi în apropiere de Mall Promenada, staţia de metrou Pipera, linii RATB 16, 36.

Şcoala noastră este recent reabilitată, modernizată, dotată cu cabinete şi laboratoare pentru toate domeniile de studiu din programa şcolară.

Cabinetele şi laboratoarele sunt dotate cu tablă Smart şi cu computere Lenovo.

Laboratoarele de electronică şi mecatronică deţin aparatură modernă, de profil, iar elevii îşi desfăşoară practica productivă în atelierele şcolii şi la sediile partenerilor noştri economici. Unul dintre aceşti parteneri este compania Antrice, care oferă şi locuri de muncă după absolvirea claselor de profil tehnic şi Şcoală profesională.

Laboratorul de Informatică este dotat cu calculatoare Lenovo noi şi performante dar şi cu aparatură destinată cercului de reţelistică, întrucât suntem Academie Cisco şi avem deschise cursuri online gratuite pentru pregătirea suplimentară a elevilor. Pentru aceste cursuri se obţin certificate acreditate internaţional, ce oferă perspective deosebite pe piaţa locurilor de muncă. Aceste cursuri oferă şi competenţă în sistemele de operare tip Linux, foarte căutate de marile companii.

Şcoala noastră este Academie Oracle şi elevii au acces la cursuri gratuite de pregătire în domeniul bazelor de date şi Java, cu certificare internaţională, deasemeni foarte apreciate de companii.

Profesorii noştri sunt foarte bine pregătiţi profesional şi psiho-pedagogic, promovând în mod real o educaţie bazată pe informaţii de ultimă oră şi centrată pe elev şi pe dezvoltarea armonioasă a competenţelor acestuia.

Elevii de la clasa noastră sportivă sunt foarte bine pregătiţi şi au obţinut rezultate remarcabile la competiţiile şi campionatele naţionale. Şcoala deţine o sală de educaţie fizică modernizată şi utilată, spaţioasă, precum şi un teren de fotbal şi baschet, modern şi cu suprafaţă mare.

Colegiul nostru a încheiat permanent parteneriate cu diferite  instituţii şi participăm permanent la activităţi cultural-educative, concursuri, simpozioane, vizite la muzee, teatru şi filme, pentru care elevii noştri primesc premii şi diplome.

Anual suntem invitaţi să participăm împreună cu elevii şi eventual cu proiecte la activităţile şi evenimentele organizate de partenerii noştri Oracle Academy, Cisco Academy, Junior Achievement România, asociaţia Apdetic, Civitas, Proedus, Macondo, ART Fusion, etc. Colaborăm cu alte şcoli şi instituţii de învăţământ superior pentru a oferi elevilor noştri o cât mai bună informare şi orientare profesională.

Sediul nostru este dotat cu cămine şi cantină pentru elevii ce vin din afara localităţii.

Elevii de la şcoala profesională primesc o bursă de studii de 200 RON şi beneficiază de o pregătire tehnică temeinică pentru calificarea de electronist în automatizări.

Şcoala Postliceală oferă pregătire de specialitate în domeniile electronică şi automatizări, aparatură medicală şi bio-medicală şi operator sunet, în laboratoare ultra – moderne şi la sediile partenerilor economici.

La Colegiul nostru toate clasele de liceu şi şcoală profesională învaţă numai dimineaţa, după-amiaza fiind rezervată claselor de seral şi şcoală postliceală, activităţilor extraşcolare şi cercurilor vocaţionale.

Conducerea şi profesorii şcolii noastre sprijină eforturile elevilor şi încurajează spititul inovativ şi creativitatea printr-o continuă actualizare profesională, culturală şi psiho-pedagogică, adaptând stilul de predare-învîţare la necesităţile evolutive ale generaţiilor actuale.

Vă aşteptăm cu drag să ne vizitaţi şi să realizăm împreună schimbarea pe care cu toţii ne-o dorim, să construim viitorul pe care îl visăm.

Deviza noastră este: “Împreună, învingători în viaţă!”

Leave a Reply