Liceul meu e cel mai tare: Liceul Teoretic “Lucian Blaga”

By 10 August 2016Redactia Lucian Blaga, Video

NE PREZENTĂM:

 

LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA”  E CEL MAI TARE !

Unitatea nostră școlară, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, a fost înfiinţat la 1 septembrie 1957.

Până în anul 1990 liceul a purtat denumirea de Grupul Școlar Industrial “Alexandru Sahia”. Începând cu anul şcolar 1990-1991,  liceul devine unul teoretic cu denumirea ilustrului om de cultură, Lucian Blaga.

Astăzi, în școală învață aproximativ 1200 de elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a  XII-a, îndrumați de un număr de 78 de cadre didactice.  Toți aceștia sunt oameni devotați învățământului care-și aduc contribuția la progresul școlii noastre și al învățământului românesc.

În liceul nostru există următoarele niveluri de învățământ, aspect ce conferă o oportunitate de studiu pe bază de continuitate în aceeași unitate școlară:

– primar (clasa pregătitoare- a IV-a);

– gimnazial (clasa a V-a- a VIII-a);

– liceal:-profil real, specializările: matematică-informatică și științe ale naturii;

           -profil uman, specializările: filologie și științe sociale.

 

               În ceea ce privește dotarea materială, ne mândrim cu cabinete de informatică,  chimie,  biologie, fizică, matematică, limba română, geografie. Mai amintim spațioasa sală de sport, Centrul de Documentare și Informare, tehnica IT cu care sunt echipate peste jumătate din sălile de clasă.               

   Începând cu data de 9 mai 2016 s-a inaugurat postul local de radio- ”Radio 10” și a avut loc relansarea revistei liceului nostru, revistă cu titlul ”Pe aripile cunoașterii”.

 

          Elevii noștri sunt preocupați de latura științifică a procesului de învățământ fiind totodată implicați în numeroase și  diverse proiecte și activități extracurriculare: olimpiade și  concursuri școlare, proiecte educaționale. În același timp, învață să colaboreze, să se autodepășească, să fie sociabili, să se integreze într-un grup, să fie încrezători, să respecte, să fie responsabili, să  reprezinte cu succes unitatea școlară.

Din multitudinea de proiecte derulate în unitatea noastră școlară aminitim în primul rând proiectele derulate în cadrul parteneriatului cu Asociaţia „Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă”. Un alt proiect este „Chimia în viaţa noastră” care este înscris în calendarul Activităților Educative Municipale (CAEM).

”Primăvara școlilor”,” Cu viața mea apăr viața”, ” Educaţie juridică în şcoli”; ”Târgul Municipal al Firmelor de exercițiu”, ”Eroii neamului în memoria prezentului”; ”Copii şi cătei” reprezintă alte câteva nume de proiecte cu largă participare din partea elevilor.

În perioada ”Școala altfel…..” propunem și derulăm activități educative variate, atractive astfel participarea elevilor, cadrelor didactice și părinților este foarte bună.

În prezent, elevii liceului nostru organizează, la nivelul unității școlare, o campanie antifumat. În acest scop, o echipă de tineri, în mare parte tineri din Consiliul elevilor, realizează filme de foarte scurt metraj,  prin care urmăresc să-i responsabilizeze pe colegii lor cu privire la acest viciu tot mai des întâlnit în rândul tinerilor.

 

Anual, la începutul lunii mai, elevii, cadrele didactice, părinții elevilor alături de invitați de seamă, participă la manifestări omagiale dedicate patronului spiritual al liceului, Lucian Blaga-sărbătorim  ”Ziua liceului”.

 

Ne considerăm buni în tot ceea ce proiectăm și realizăm;

dorim să devenim și mai buni, foarte buni!

Leave a Reply