Prezentare Liceul “Cronos”

By 10 August 2016Redactia Cronos, Video

PREZENTAREA LICEULUI CRONOS

 

Misiunea LICEULUI CRONOS este aceea de a oferi o educație solidă care să le asigure elevilor tot sprijinul pentru a-și forma un viitor conform năzuințelor individuale și ale familiei. Niciun elev nu este identic cu altul și niciun elev nu răspunde la fel cu altul la o metodă pedagogică, fiind prea mulți factori în joc. Cu toate acestea, ființa umană este proiectată să fie însetată de frumos, de bine, de adevăr. De aceea, orice metodă pedagogică trebuie să urmărească frumosul, binele, adevărul. Dacă urmărește doar adevărul (cunoștințele brute), devine plictisitoare, iar elevii nu mai sunt motivați. De aceea, la școala CRONOS, noi nu nesocotim niciuna din componentele triadei clasice:

 • Adevărul – informațiile și cunoștințele transmise. Elevii școlii CRONOS beneficiază de un corp profesoral pregătit, care are ca misiune să transmită o mare cantitate de materie școlară, prevăzută de programele aferente fiecărei materii.
 • Binele – nu neglijăm componenta morală, prin programele etice, sau prin furnizarea unor modele de comportament .
 • Frumosul – informațiile sunt transmise într-o manieră atractivă și agreabilă, astfel încât elevii să poată regăsi bucuria de a învăța, de a cunoaște și de a se pregăti pentru viitorul lor.

 

În CRONOS, elevii pot opta fie pentru profilul umanist, specializarea filologie, fie pentru profilul servicii, calificarea tehnician în turism. Iată,10 motive pentru care elevii aleg liceul Cronos:

 1. Programele școlare aprobate de Ministerul Educației sunt completate cu discipline opționale elaborate și predate de profesorii școlii.
 2. Completăm instruirea teoretică cu cea practică (profesioniști invitați la orele de curs, proiecte cu voluntari străini, vizite la muzee, excursii educaționale, târguri și stagii de pregătire practică).
 3. O mare parte din profesorii noștri au experiență de predare atât în sistemul privat, cât și cel de stat.
 4. Cadrul de învățare încurajează inițiativa, empatia, spiritul critic, dezvoltarea abilităților de lider, discursul argumentat, lucrul în echipe.
 5. În clasa a XII-a avem un program dedicat  pregătirii examenului de bacalaureat (ore suplimentare, foarte multe teste periodice din întreaga programă de examen, sfaturi personalizate pentru fiecare elev).
 6. Avem resursele necesare desfășurării activităților școlare și extrașcolare.
 7. Propunem măsuri care încurajează motivația pentru performanță școlară.
 8. Oferim un mediu de învățare modern, care va netezi calea spre succes.
 9. Rata de succes la bacalaureat pentru promoția 2015, este de 96%.
 10. Elevii vor intra într-o comunitate (colegii tăi) cu care poți păstra legătura și după absolvire.

 

Leave a Reply